Parametreli Sorgularda Performans Çalışması

Bu atölye çalışmamızda parametreli sorgularımızda performans arttırma işlemlerini nasıl gerçekleştirebiliriz bunu öğreneceğiz. Çoğu zaman parametreli sorgularımız da opsiyonel yani NULL değer alan değişkenlerimizi WHERE bloğunda OR layarak süreci tamamlamak istiyoruz fakat bu tarz sorguların arka tarafa verdiği yükten bi haberiz Devamını Oku…

sp_rename ile Stored Procedure Adlarınızı Değiştirmeyin !

Saklı yordamlarımız yani Stored Procedure ‘lerimizin isimlerini sp_rename komutu ile değiştirmeyiniz. Bunun yerine DROP-CREATE yapmanız en sağlıklı yöntemdir. Çünkü sp_rename ile ismini değiştirdiğiniz Stored Procedure lerimizin sys.sql_modules ‘te ki definition alanında değişiklik gerçekleşmez ve bu yüzden sp_helptext ile sp nin içeriğini Devamını Oku…

PostgreSQL Data Type List

Numeric Types Name Storage Size Description Range smallint 2 bytes small-range integer -32768 to +32767 integer 4 bytes typical choice for integer -2147483648 to +2147483647 bigint 8 bytes large-range integer -9223372036854775808 to 9223372036854775807 decimal variable user-specified precision,exact up to 131072 Devamını Oku…

PostgreSQL Tablo Üzerinde kolonlara Default Değer Atama

Tablolarımızı oluştururken kolonlarımıza Default değerler atayabiliriz. Örneğin , personel tablonuzda personel veirlerinizin tutulduğunu biliyoruz ve bu tabloda iş telefonu herkesin ana şirket telefonu is default olarak tanımlanabilir ve her defasında ek olarak elle girilmez.

Tablomuza veri eklediğimizde bu kolonumuz Devamını Oku…

PostgreSQL ile Basit Tablo Oluşturma

PostgreSQL üzerinde basic tablo oluşturmak için ; CREATE TABLE Table_Name ( Column_1 text, Column_2 integer ); syntax ‘ını kullanabiliriz. Örneğin bir Personel tablosu oluşturalım.

Tablomuzu gördüğünüz üzere oluşturmuş olduk.   Aynı zamanda veritabanımız içerisinde ki tabloları “\d” komutu ile Devamını Oku…

PostgreSQL Veritabanı Oluşturma

postgreSQL de veritabanı oluşturmak için , CREATE DATABASE <Database_Name> yazmanız default bir veritabanı oluşturmamız için yeterlidir. Örneğin ;

Gördüğünüz üzere DB mizin oluştunu scriptimizin sonucunda CREATE DATABASE ibaresi döndürerek görmüş oluyoruz. createdb <database_name> komutu ile de veritabanımızı oluşturabiliriz. Veritabanımızı Devamını Oku…

SQL Server 2017 Linux (vNext) Servis Stop ve Start Etmek

SQL Server 2017 Linux üzerinde servisi stop ve start etmek için, Servisi Stop etmek ;

yukarıda ki komut ile servisi stop edip daha sonra aşağıda ki komut ile de servisin durumunu sorguluyoruz.

bu durumda Active kısmında inactive yani Devamını Oku…