Ansible Kurulumu ve Demo

Bu makalemizin amacı Ansible Centos 7 üzerine nasıl kurulur ve kurulum sonrası Ansible kullanarak bir veya birden fazla makinede işlem nasıl yapılır sorusunun cevabına erişmek.

Centos 7 Server üzerine Ansible Kurmak :

İlk önce Epel-Release paketlerini Server ‘ımıza indiriyoruz.

sudo yum install epel-release

Epel (Extra Packages for Enterprise Linux) 4851 adet paket içeren bir paket grubudur. Yukarıda ki komut ile bu paketler sunucumuza indirilmektedir.

Daha sonra Ansible kurulumuna geçiyoruz. Ansible ‘ı Centos 7 Server ‘ımıza kurmak için ;

sudo yum install ansible

Ansible komutu çalıştırıldıktan sonra kurulumu test etmek ve kurulan versiyonu öğrenmek için ;

ansible --version

Eğer bu komut ile versiyon bilgisi geliyor ise kurulum sağlıklı bir şekilde tamamlandığını göstermektedir.

Sunucuların şifresiz işlem yapabilmesi için Keygen leri birbirine tanıtılması gerekmektedir. O yüzden ilk önce ansible sunucumuza bir keygen oluşturmamız gerekmekte.

ssh-keygen

Yukarıda ki komut çalıştırılıp gelen seçeneklere ENTER -ENTER- ENTER denildikten sonra ansible sunucumuzun keygen i ni create etmiş oluyoruz.

Default keygen adresi /root/.ssh/id_rsa dir.

Şifreleme için RSA şifreleme metodu kullanılıyor ve 2048 uzunlukta oluşturuyor.

Oluşturduğumuz keygen i hangi sunuculara bağlanacaksak o sunucalara kopyalamamız gerekmektedir. Defualt path inde saklandığı için bizim örneğimizde copy işleminde ek path bilgisi aktarılmasına gerek yoktur.

İşlem yapacağımız sunucu IP si : 192.168.1.10

Yukarıda ki makineye keygen i kopyalamak için:

ssh-copy-id [email protected]

Artık ansible sunucusu işlem yapacak sunucuya her daim bağlanabilecektir.

Şimdi ise ansible suunucumuzda host dosyasında ki işlemlerimizi gerçekleştirelim.

Ansible Host Dosyası : /etc/ansible/hosts

vi editörü kullanarak bu dosyaya gidiyoruz.

vi /etc/ansible/hosts

Buraya [demo] adında bir başlık ekliyoruz ve altına 192.168.1.10 IP sini ekliyoruz. Tek IP yerien yüzlerce IP de ekleyebilriiz. Buraya ekleyeceğimiz sunucular ansible ile yapacağımız tüm işlemleri tek komutla onların üzerinde çalıştırılmasını sağlayacaktır.

Dosyamıza config imizi girip kaydettikten sonra şimdi ansible ile ping atalım demo başlığı altında ki sunucularımıza.

ansible -m ping 'demo'

Bu işlemin başarılı olduğunu görmekteyiz.

Aynı şekilde demo başlığı altında ki makinelerin uptime bilgilerinide ansible ile alabilriz.

ansible -m command -a "uptime" 'demo'

Bu komut ile de tüm sunucuların UPTIME bilgisi gelmektedir.

Kolay Gelsin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *