Apache Cassandra Standalone Kurulumu

Bu makalemde Standalone bir yapıda Cassandra kurulumunu Centos 7 üzerinde nasıl gerçekleştirildiğini göreceğiz.

Cassandra ve mimarisine ait anlattığım video bu linktedir.

Apache Cassandra ‘ya Giriş

Şimdi Centos 7 üzerine adım adım Cassandra NoSQL veritabanımızı kurmaya başlayalım.

Gerekli olan paket kurulumları ile başlıyoruz.

#yum -y install epel-release
#yum -y update
yum install -y htop
#um install -y iotop
#yum install -y atop#
#yum -y install java
yum install vim -y
yum install wget -y

Java yüklüyoruz …

sudo yum install java -y

Java Versiyonumuzu kontrol ediyoruz.

sudo java -version

İsteğe bağlı olarak, JAVA_HOME ortam değişkenini aşağıdaki gibi oluşturabilirsiniz:

echo $JAVA_HOME

vim ~/.bash_profile

# en alt satıra aşağıda kileri ekliyoruz

export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_131/
export JRE_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_131/jre
source ~/.bash_profile

echo $JAVA_HOME 
/usr/java/jdk1.8.0_131/

Repoyu oluşturuyoruz.

vim /etc/yum.repos.d/cassandra.repo

Reponun içerisine aşağıda ki bilgileri ekliyoruz ve kaydediyoruz.

[cassandra]
name=Apache Cassandra
baseurl=https://www.apache.org/dist/cassandra/redhat/311x/
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://www.apache.org/dist/cassandra/KEYS

Şimdi ise Cassandrayı yüklüyoruz.

yum -y install cassandra

Daemon Reload ediyoruz.

systemctl daemon-reload

Servisi başlatıyoruz.

systemctl start cassandra

Servisimizi ENABLE ediyoruz.

systemctl enable cassandra

Şimdi ise kontrol ediyoruz.

nodetool status

Sistemimizde Apache Cassandra Kurulumunu tamamladık. Bir sonra ki yazımız Apache Cassandra Cluster ‘ı ve özellikleri olacak.

Teşekkürler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *