Cassandra CURD Operasyonları

Cassandra CURD Operasyonları :

A.INSERT DATA

B. UPDATE DATA

C.READ DATA

D.DELETE DATA

   A.INSERT DATA

Syntax :

INSERT INTO <tablename>
(<column1 name>, <column2 name>….)
VALUES (<value1>, <value2>….)
USING <option>

Oluşturduğumuz Personel tablosuna data basalım . (Cassandra da Tablo Oluşturma Makalem için Tıklayınız.)

INSERT INTO Personel (Personel_Id,Personel_Name,Personel_Surname,Personel_EPosta)
VALUES
(
100,
'Yusuf',
'Kahveci',
'[email protected]'
);

Tablomuzda kayıdı kontrol etmek için SELECT attığımızda eklediğimiz kayıdın oluştuğunu görmekteyiz.

SELECT * FROM Personel ;

 B.UPDATE DATA

Data güncelleme işlemini UPDATE ifadesi ile gerçekleştiriyoruz.

Syntax :
UPDATE <tablename>
SET <column name> = <new value>
<column name> = <value>….
WHERE <condition>

Oluşturduğumuz örneğimizde ki tablomuzda güncelleme yapacağımızı varsayalım.

Örnek Tablomuzu Oluşturalım :

CREATE TABLE Personel_Deneme (
Personel_Id int PRIMARY KEY ,
Personel_Name varchar,
Personel_Surname varchar,
Personel_EPosta varchar
);

Tablomuza Data basalım;

INSERT INTO Personel_Deneme (Personel_Id,Personel_Name,Personel_Surname,Personel_EPosta)
VALUES
(
100,
'Yusuf',
'Kahveci',
'[email protected]'
);
INSERT INTO Personel_Deneme (Personel_Id,Personel_Name,Personel_Surname,Personel_EPosta)
VALUES
(
101,
'Yaşar',
'Kahveci',
'[email protected]'
);
INSERT INTO Personel_Deneme (Personel_Id,Personel_Name,Personel_Surname,Personel_EPosta)
VALUES
(
102,
'Aleks',
'Dumpro',
'[email protected]'
);
INSERT INTO Personel_Deneme (Personel_Id,Personel_Name,Personel_Surname,Personel_EPosta)
VALUES
(
103,
'Velve',
'Khays',
'[email protected]'
);
INSERT INTO Personel_Deneme (Personel_Id,Personel_Name,Personel_Surname,Personel_EPosta)
VALUES
(
104,
'Murato',
'Macho',
'[email protected]'
);

Personel_Deneme tablomuzu kontrol edelim.

SELECT * FROM Personel_Deneme;

Görüldüğü üzere Personel_Deneme isimli tablomuda toplam beş adet kayıdımız bulunmakta. Bu süreçte Personel Id si 100 olan kayıdımızın E-Mail bilgisini güncellemk istiyoruz. Bu Durumda aşağıda ki UPDATe cümlemizi yazıp çalıştıralım.

UPDATE Personel_Deneme SET Personel_EPosta='[email protected]' WHERE Personel_Id=100;

Gördüğünüz üzere personel Id si 100 olan kayıdın emaili güncellenmiş oldu.

 C.READ DATA

Syntax :

SELECT FROM <tablename>

Datayı okumak için SELECT ifadesini kullanmaktayız. SELECT * ile tablo veya obje üzerinde ki tüm kolonları çekerken SELECT Column_Name1,Column_Name2… ile tablo veya obje içerisinde istediğimiz kolonları çekerek okuma işlemini gerçekleştirebiliriz.

Örnek :

Personel_Deneme tablomuzda ki tüm kayıtlarımızı çekelim.

SELECT * FROM Personel_Deneme;

Aşağıda sonuçta da gördüğünüz üzere tablomuzda toplam 5 kayıt ve 4 adet kolon bulunmakta ve tüm kayıtlarımızda gelmiştir.

Birde Personel_Deneme tablomuzda personel_id ve personel_name kolonlarını sadece çekelim .

SELECT personel_id,personel_name FROM Personel_Deneme;

Aşağıda gördüğünüz üzere çektiğimiz iki kolon bilgisi gelmiş ve Where Condition kullanmadığımız için o iki kolona ait tabloda ki tüm veriler gelmiştir.

D.DELETE DATA

Syntax :

DELETE FROM <identifier> WHERE <condition>;

Tablomuzda herhangi bir veriyi silme işlemine yarar. WHERE bloğu ile sileceğiniz datanın şartını belirterek o türde ki dataları tablonuzdan silebilrisiniz. DELETE ifadesinde WHERE bloğu kullanmaz iseniz tüm tabloyu silmeye başlar.

NOT: Tüm tabloyu sileceğiniz işlemlerde daha hızlı gerçekleşmesi için TRUNCATE ifadesini kullanmanızı tavsiye ederim. TRUNCATE makelem için tıklayınız.

ÖRNEK :

Personel_Deneme tablomuzda Personel Id si 103 olanı silelim.

 DELETE FROM Personel_Deneme Where personel_id=103;

DELETE ifademizi çalıştıktan sonra tablomuzu kontrol edelim.

SELECT * FROM Personel_Deneme;

Personel Id leri kontrol ettiğiniz de 103 numaralı Personel Id li kayıdın olmadığını görmektesiniz. Aynı zamanda tablomuzda toplam 5 kayıdımız vardı bu sorgumuzda toplam gelen kayıt sayımıza baktığımızda da data silme işleminin gerçekleştiğini teyid etmiş bulunmaktayız.

Kolay Gelsin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *