Cassandra Tablo Operasyonları

Cassandra da Tablo Operasyonları :

A.CREATE TABLE
B.ALTER TABLE
B1.ADD COLUMN
B2.DROP COLUMN
C.DROP TABLE
D.TRUNCATE TABLE

A.CREATE TABLE

Cassandra da tablo oluşturmak için aşağıda ki Syntax modelini kullanabilirsiniz.

CREATE TABLE <Table Name>

(

[Column_Name1] Data_Type  PRIMARY KEY,

[Column_Name2] Data_Type  ,

[Column_Name3] Data_Type  ,

[Column_Name4] Data_Type  ,

[Column_Name5] Data_Type  ,

)

Kendi oluşturduğum KeySpace in içerisinde tablo oluşturmak için ;

CREATE TABLE Personel (
Personel_Id int PRIMARY KEY ,
Personel_Name varchar,
Personel_Surname varchar,
Personel_EPosta varchar
);

Yukarı da ki komutu çalıştırmadan önce oluşturduğumuz KeySpace imizin içerisine Use komutu ile giriş yaptıktan sonra CREATE scriptimizi çalıştırmalıyız.

Use SQLTurkiye

Çalıştırma;

Tabloya SELECT çekerek kontrol edebiliriz.

Görüldüğü üzere tablomuz oluşmuş ve içerisinde data olmadığı için 0 rows dönmüştür.

   B.ALTER TABLE

Syntax :
ALTER (TABLE | COLUMNFAMILY) <tablename> <instruction>

B1.Add Column

Cassandra da tablomuza yeni bir kolon eklemek istediğimizde ALTER TABLE ifadesi ile ADD diyerek kolon isim ve veri tipini belirttiğimizde oluşturma işlemimiz gerçekleşmiş oluyor. Aşağıda örnek ve syntax modelini paylaşmış bulunmaktayım.

ALTER TABLE table name
ADD new column datatype;

Örnek :

ALTER TABLe Personel
ADD Adress text ;

Tabloyu kontrol edelim.

SELECT * FROM Personel ;

      B2.Drop Column

Cassandra da tablomuza var olan bir kolonu silmek  istediğimizde ALTER TABLE ifadesi ile DROP diyerek kolon isimini belirttiğimizde işlemimiz gerçekleşmiş oluyor. Aşağıda örnek ve syntax modelini paylaşmış bulunmaktayım.

ALTER table name
DROP column name;

Örnek :

ALTER TABLe Personel
DROP Adress ;

Tabloyu kontrol edelim.

SELECT * FROM Personel ;

C.DROP TABLE

Artık kullanmak istemediğimiz ya da dummy olarak bulunan tabloları DROP TABLE ifadesi ile uçurmaktayız.

Syntax :
DROP TABLE <tablename>

Örnek için bir tane tablo oluşturup içerisine tek bir kayıt atalım ve tabloyu sonra silelim.

--Tablomuzu oluşturuyoruz.
CREATE TABLE Deneme
(
ID INT PRIMARY KEY,
Text text
);
--İçerisine kayıt atıyoruz.
INSERT INTO Deneme (ID,Text) VALUES (1,'www.sqlturkiye.com');
-- Tabloyu ve datayı kontrol ediyoruz.
SELECT * FROM Deneme;
--Tablomuzu siliyoruz.
DROP TABLE Deneme;

-- Tabloyu ve datayı tekrar kontrol edelim.
SELECT * FROM Deneme;

Yukarıda da gördüğünüz üzere tabloyu sorguladığımızda bulunamadığına dair hata dönmektedir.

 D.TRUNCATE TABLE

Tablomuzd aki tüm veriyi silmek istediğimizde TRUNCATE table ifadesini kullanırız. Bu ifade ile tablo içerisini komple temizlemiş oluruz.

Syntax :
TRUNCATE TABLE <tablename>

Tabloyu kontrol edelim.

SELECT * FROM Personel ;

Tablomuzu Truncate edelim ve sonra içerisindeki datayı kontrol edelim.

— Tabloyu temizleyelim.

TRUNCATE TABLE Personel;

–Datayı kontrol edelim.

SELECT * FROM Personel ;

Gördüğünüz üzere tablo içerisinde ki kayıtlar temizlenmiş oldu.

Kolay Gelsin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *