Couchbase CLI Genel Bakış

Selam Arkadaşlar ,

Bu yazımızda Couchbase CLI kullanımına adım adım gireceğiz ve başlamadan söyliyeyim ben CLI kullanımını kullananlardanım 😉

İlk etpta Cluster ın node bilgilerini ve servis durumlaırnı çekmekle başlayıp. Daha sonra bucket oluşturmaya ve var olan bucket ların listesini almaya ve biraz daha işi kompleksleştirip var olan bucket ‘ı editleme , rebalance etme ve XDCR ekleme gibi süreçleri gerçekleştiriyor olacağız bu makalede.

Bu arada ben hiç bir sunucu üzerinden değil direkt MacBook ‘um üzerinden bu işleri yönetiyorum ve ilgili linki kendi OS inize göre uygulamanız için buraya bırakıyorum.
https://docs.couchbase.com/server/current/cli/cli-intro.html

Ben kendi lokalimden couchbase-cli ı çalıştırmak için /Applications/Couchbase Server.app/Contents/Resources/couchbase-core/bin bu path ime gidiyorum.

-- Server listesi ve sağlık durum kontrolü
./couchbase-cli server-list -c <IP>:8091 --username Administrator --password <Password>
Sonuç : 
[email protected]<Sunucu-1_Ip> <Sunucu-1_Ip>:8091 healthy active
[email protected]<Sunucu-2_Ip> <Sunucu-2_Ip>:8091 healthy active
[email protected]<Sunucu-3_Ip> 1<Sunucu-3_Ip>:8091 healthy active
[email protected]<Sunucu-4_Ip> <Sunucu-4_Ip>:8091 healthy active
[email protected]<Sunucu-5_Ip> <Sunucu-5_Ip>:8091 healthy active

— Bucket Listesini almak

./couchbase-cli bucket-list -c <IP>:8091 --username Administrator --password <Password>

bucket-create :

Yeni bucket oluşturmak için kullanıyoruz bu özelliği. Couchbase, Geçici ve Memcached bucketları oluşturulmasına izin verir ve bu bucket lar için çeşitli yapılandırma parametrelerini destekler.


couchbase-cli bucket-create [--cluster <url>] [--username <user>]
  [--password <password>] [--bucket <name>] [--bucket-type <type>]
  [--storage-backend <storage>] [--durability-min-level <level>]
  [--bucket-ramsize <size>] [--bucket-replica <num>]
  [--bucket-priority <priority>] [--bucket-eviction-policy <policy>]
  [--max-ttl <seconds>] [--compression-mode <mode>] [--enable-flush <num>]
  [--enable-index-replica <num>] [--conflict-resolution <type>] [--wait]
  [--database-fragmentation-threshold-percentage <perc>]
  [--database-fragmentation-threshold-size <megabytes>]
  [--view-fragmentation-threshold-percentage <perc>]
  [--view-fragmentation-threshold-size <megabytes>] [--from-hour <hour>]
  [--from-minute <min>] [--to-hour <hour>] [--to-minute <min>]
  [--abort-outside <0|1>] [--parallel-db-view-compaction <0|1>]
  [--purge-interval <float>]

Önemli ve Sık Kullandığımız Opsiyonlar ;

-c
–cluster
Bağlantı kuracağınız Sunucu (Node) bilgisini girdiğimiz bölüm.

-u

 • user
  Komutu çalıştıracak kullanıcının adını girdiğimiz bölüm. Komutu yürütme iznine sahip bir kullanıcı hesabınız yoksa, yetki hatası ile karşılaşırsınız.

-p
–password
Komutu çalıştıracak kullanıcının parolasını girdiğimiz bölüm.

–bucket
Oluşturacağınız bucket ‘ın ismini girdiğimiz bölüm.

–bucket-type
Oluşturulacak bucket türü. Kabul edilen grup türleri “couchbase”, “ephemeral” ve “memcached” dir. Couchbase bucket türü standart bucket tipidir. Veri kalıcılığını, çoğaltmayı, önbelleğe almayı, dizine eklemeyi, görünümleri ve N1QL sorgularını destekler. Ephemeral bucket Couchbase bucket ına benzer bir bellek içi bucket türüdür; ancak veri kalıcılığını veya görünümlerini desteklemez. Memcached grubu kalıcılığı, çoğaltmayı, dizine eklemeyi, görünümleri veya N1QL sorgulamasını desteklemeyen, yalnızca önbellek grubudur: bu grup türü, Memcached Server ile aynı davranışı sağlar. Memcached kovalar kullanımdan kaldırılmıştır ve bunun yerine Ephemeral Bucket lar kullanılmalıdır.

–bucket-ramsize
Bu Bucket için önbelleğe ayrılacak bellek miktarı Megabayt cinsinden. Bu Bucket bellek kotası, genel Cluster bellek kotasına sığmalıdır. Minimum önbellek boyutu 100 MB’dir.

–bucket-replica
Verilerin çoğaltıldığı sunucu sayısı. Çoğaltmalar, bu Bucket ‘ın’ verilerinin kopyalarını birden çok sunucuda tutarak veri kaybına karşı koruma sağlar. Cluster da yalnızca tek bir sunucu olsa bile, varsayılan olarak çoğaltma sayısı birdir. Minimum kopya sayısı sıfır ve maksimum üçtür. Bu seçenek yalnızca Couchbase ve Ephemeral Bucket türleri için geçerlidir.

Örnekler ;

-- Demo CLuster ımızda bucket tipini belirterek ve ram size bilgisini girerek bucket açmak için ,

./couchbase-cli bucket-create -c <IP>:8091 --username Administrator \
 --password <password> --bucket sqltr --bucket-type couchbase \
 --bucket-ramsize 1024

 SUCCESS: Bucket created

./couchbase-cli bucket-create -c <IP>:8091 --username Administrator \
 --password <password> --bucket sqltr_eph --bucket-type ephemeral \
 --bucket-ramsize 1024

SUCCESS: Bucket created

Yukarıda ki örneğimiz de hem normal hemde ephemeral bucket açmış bulunduk. Fakat Rbucket ların Replica değerlerini girmedik. Birde sqltr_2 adında bir bucket açıp replica yı 2 ye ayarlı bir şekilde açmaya çalışalım.

./couchbase-cli bucket-create -c <IP>:8091 --username Administrator \
 --password <password> --bucket sqltr_2 --bucket-type couchbase \
 --bucket-replica 2 --bucket-ramsize 1024

 SUCCESS: Bucket created

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *