Couchbase Server Cluster Kurulumu – CLI Üzerinden…

Makalemizin amacı , CLI üzerinden Couchbase Cluster ‘ını ayağa kaldırmak. Cluster kurulumunu UI üzerinden de yapabiliriz fakat biz ilk etapta CLI üzerinden bu işlemlerin nasıl gerçekleştirdiğinizi sizlere aktardıktan sonra UI da göstereceğiz.

İlk adım olarak Cluster kuracağımız sunucularda Couchbase Server ‘ın kurulu olması gerekliliği vardır. Couchbase Server nasıl kurarız cevabına bu makalemizden erişebilirsiniz. https://sqlturkiye.com/couchbase-kurulumu-ubuntu-16-04-uzerine/

Kurulumları tamamlanan iki adet sunucumuz bulunmakta ve ilk adım olarak bunları Cluster Initialize ederek başlayacağız. Burada ilk makinemiz üzerinden işlemlere başlıyoruz.

Cluster-Init Syntax ‘ımız ;

couchbase-cli cluster-init [--cluster <url>] [--cluster-username <username>]
  [--cluster-password <password>] [--cluster-port <port>]
  [--cluster-ramsize <megabytes>] [--cluster-name <name>]
  [--cluster-index-ramsize <megabytes>] [--cluster-fts-ramsize <megabytes>]
  [--cluster-eventing-ramsize <megabytes>]
  [--cluster-analytics-ramsize <megabytes>]
  [--index-storage-setting <setting>] [--services <services>]
DESCRIPTION

Bizim örneğimizde ki scriptimizide bu şekilde hazırlıyoruz.

./couchbase-cli cluster-init -c <IP_Address> --cluster-username Administrator --cluster-password Abc12345 --services data,index,query --cluster-ramsize 2048 --cluster-index-ramsize 256 --cluster-name SQLTR-DEMO

NOT: Scriptimiz de <IP_Address> bölümüne makinemizin IP sini yazıyoruz.

Initialize işlemi başarı ile tamamlandı.

Cluster ‘ın RAM Size ‘ı, Index RAM Size ‘ı vb. configleri buradan init esnasında verebiliyoruz gördüğünüz gibi.

Şimdi ise Cluster ‘ımıza Node ‘umuzu ekleyeceğiz.

server-add komutunun syntax ‘ı ise ,

couchbase-cli server-add [--cluster <url>] [--username <username>]
  [--password <password>] [--server-add <servers>] [--group-name <name>]
  [--server-add-username <username>] [--server-add-password <password>]
  [--services <services>] [--index-storage-setting <mode>]

server-add komutu ile Cluster ‘ımıza bir veya daha fazla Node ekleyebiliriz. Ekleyeceğimiz Node da olmasını istediğimiz service leride belirtiyoruz.

./couchbase-cli server-add --cluster=<IP_Address_Node_1>:8091 --user Administrator --password Abc12345 --server-add=<IP_Address_Node_2>:8091 --server-add-username=Administrator --server-add-password=Abc12345! --services=data,index,query

NOT : <IP_Address_Node_1> ve <IP_Address_Node_2> yerlerine Cluster makinemiz eve ekleyeceğimiz makinemizin IP bilgilerini gireceğiz.

Cluster’a data,query ve index service ‘i olan Node u ekledik.

Node ekleme işlemimizden sonra Rebalance ederek node ‘u Cluster da aktif hale getirmemiz gerek. rebalance syntax ‘ı ;

couchbase-cli rebalance [--cluster <url>] [--username <user>]
  [--password <password>] [--server-remove <servers>] [--no-progress-bar]
  [--no-wait]

Şimdi scriptimizi hazırlayalım Rebalance için;

./couchbase-cli rebalance --cluster=<IP_Address>:8091 --user Administrator --password Abc12345
SUCCESS: Rebalance complete

Cluster daki Serverleri listelemek için ;

./couchbase-cli server-list --cluster=<IP_Address>:8091 --user Administrator --password Abc12345
Node listemizi ve durumlarını görüyoruz.

Cluster ‘ımıza demo bucket ‘ı açalım. Bunun için bucket-create fonksiyonumuzu kullanıyoruz. bucket-create syntax ‘ı :

couchbase-cli bucket-create [--cluster <url>] [--username <user>]
  [--password <password>] [--bucket <name>] [--bucket-type <type>]
  [--bucket-ramsize <size>] [--bucket-replica <num>]
  [--bucket-priority <priority>] [--bucket-eviction-policy <policy>]
  [--max-ttl <seconds>] [--compression-mode <mode>] [--enable-flush <num>]
  [--enable-index-replica <num>] [--conflict-resolution <type>] [--wait]
  [--database-fragmentation-threshold-percentage <perc>]
  [--database-fragmentation-threshold-size <megabytes>]
  [--view-fragmentation-threshold-percentage <perc>]
  [--view-fragmentation-threshold-size <megabytes>] [--from-hour <hour>]
  [--from-minute <min>] [--to-hour <hour>] [--to-minute <min>]
  [--abort-outside <0|1>] [--parallel-db-view-compaction <0|1>]
  [--purge-interval <float>]

Şimdi demo bucketımızın scriptini hazırlıyoruz.

./couchbase-cli bucket-create --cluster=<IP_Address>:8091 --user Administrator --password Abc12345 --bucket demo --bucket-type couchbase --bucket-ramsize 100 --bucket-replica 1 --compression-mode active
Bucket Oluşturma

Teşekkürler

Kolay Gelsin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *