PostgreSQL – pg_indexes ile Indexleri Bulma

Hangi şemanın altında hangi tabloda hangi indexlerimiz mevcut ve içerisindeki kolonlar nelerdir gibi sorularımızın cevaplarını pg_indexes bize vermektedir.

SELECT
  tablename,
  indexname,
  indexdef
FROM
  pg_indexes
WHERE
  schemaname = 'public'
ORDER BY
  tablename,
  indexname;

Yukarıdaki sorgumuzda public şemamız latında bulunan indexlerimize eriştik.

Şimdi ise pg_indexes kullanarak tablo bazlı indexlerimize erişmek istersek ;

SELECT
  indexname,
  indexdef
FROM
  pg_indexes
WHERE
  tablename = 'customer';

Bu şekilde tablomuzda şemamızda hangi indexlerimiz vasr gibi soruların cevaplarına erişmiş oluyoruz.

 

Teşekkürler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *