SQL Server Agent Alert lerini Configüre Etmek

Alert leri konfigüre etmek için ilk DB mail konfigürasyonumuzu yapmalıyız. Bizim mail konfigurasyonumuz olduğundan bu makalede onu anlatmayacağım ama aşağıdaki linkten gmail account unuzu DB mail olarak nasıl tanımlarızı adım adım anlattığım diğer makaleyi okuyabilirsiniz.

Makale için tıklayınız…

Şimdi ise Agent servisi altında yer alan operatörümüzü oluşturalım.

SSMS kullanarak oluşturmak için ,

SQL Server Agent altında Operators e sağ tıklayıp New Operator… diyouz.

New Operator penceresinde Name kısmına operator adını giriyoruz. Biz örneğimizde sqlturkiye_opr adını verdik. Daha sonra E-mail name kısmına da mail adresimizi yazıyoruz ve bu şekilde OK deyip operatörümüzü hızlıca oluşturabiliriz. Diğer özellikleri farklı bir makalede detayları ile anlatacağım.

T-SQL ile ,

-- Operatör Oluşturma
USE [msdb]
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_operator @name=N'sqlturkiye_opr', 
		@enabled=1, 
		@pager_days=0, 
		@email_address=N'[email protected]'
GO

Aşağıda tüm Alert sisteminizi oluşturacağınız script bulunmaktadır. Kendi yapınıza göre operatörü kod içerisinden değiştirebilirsiniz. ‘sqlturkiye_opr’ yerine kendi operatörünüzü yazınız.

USE [msdb]
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = N'Severity 016'
						 ,@message_id = 0
						 ,@severity = 16
						 ,@enabled = 1
						 ,@delay_between_responses = 60
						 ,@include_event_description_in = 1
						 ,@job_id = N'00000000-0000-0000-0000-000000000000';
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = N'Severity 016'
								 ,@operator_name = N'sqlturkiye_opr'
								 ,@notification_method = 7;
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = N'Severity 017'
						 ,@message_id = 0
						 ,@severity = 17
						 ,@enabled = 1
						 ,@delay_between_responses = 60
						 ,@include_event_description_in = 1
						 ,@job_id = N'00000000-0000-0000-0000-000000000000';
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = N'Severity 017'
								 ,@operator_name = N'sqlturkiye_opr'
								 ,@notification_method = 7;
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = N'Severity 018'
						 ,@message_id = 0
						 ,@severity = 18
						 ,@enabled = 1
						 ,@delay_between_responses = 60
						 ,@include_event_description_in = 1
						 ,@job_id = N'00000000-0000-0000-0000-000000000000';
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = N'Severity 018'
								 ,@operator_name = N'sqlturkiye_opr'
								 ,@notification_method = 7;
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = N'Severity 019'
						 ,@message_id = 0
						 ,@severity = 19
						 ,@enabled = 1
						 ,@delay_between_responses = 60
						 ,@include_event_description_in = 1
						 ,@job_id = N'00000000-0000-0000-0000-000000000000';
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = N'Severity 019'
								 ,@operator_name = N'sqlturkiye_opr'
								 ,@notification_method = 7;
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = N'Severity 020'
						 ,@message_id = 0
						 ,@severity = 20
						 ,@enabled = 1
						 ,@delay_between_responses = 60
						 ,@include_event_description_in = 1
						 ,@job_id = N'00000000-0000-0000-0000-000000000000';
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = N'Severity 020'
								 ,@operator_name = N'sqlturkiye_opr'
								 ,@notification_method = 7;
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = N'Severity 021'
						 ,@message_id = 0
						 ,@severity = 21
						 ,@enabled = 1
						 ,@delay_between_responses = 60
						 ,@include_event_description_in = 1
						 ,@job_id = N'00000000-0000-0000-0000-000000000000';
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = N'Severity 021'
								 ,@operator_name = N'sqlturkiye_opr'
								 ,@notification_method = 7;
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = N'Severity 022'
						 ,@message_id = 0
						 ,@severity = 22
						 ,@enabled = 1
						 ,@delay_between_responses = 60
						 ,@include_event_description_in = 1
						 ,@job_id = N'00000000-0000-0000-0000-000000000000';
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = N'Severity 022'
								 ,@operator_name = N'sqlturkiye_opr'
								 ,@notification_method = 7;
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = N'Severity 023'
						 ,@message_id = 0
						 ,@severity = 23
						 ,@enabled = 1
						 ,@delay_between_responses = 60
						 ,@include_event_description_in = 1
						 ,@job_id = N'00000000-0000-0000-0000-000000000000';
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = N'Severity 023'
								 ,@operator_name = N'sqlturkiye_opr'
								 ,@notification_method = 7;
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = N'Severity 024'
						 ,@message_id = 0
						 ,@severity = 24
						 ,@enabled = 1
						 ,@delay_between_responses = 60
						 ,@include_event_description_in = 1
						 ,@job_id = N'00000000-0000-0000-0000-000000000000';
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = N'Severity 024'
								 ,@operator_name = N'sqlturkiye_opr'
								 ,@notification_method = 7;
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = N'Severity 025'
						 ,@message_id = 0
						 ,@severity = 25
						 ,@enabled = 1
						 ,@delay_between_responses = 60
						 ,@include_event_description_in = 1
						 ,@job_id = N'00000000-0000-0000-0000-000000000000';
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = N'Severity 025'
								 ,@operator_name = N'sqlturkiye_opr'
								 ,@notification_method = 7;
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = N'Error Number 823'
						 ,@message_id = 823
						 ,@severity = 0
						 ,@enabled = 1
						 ,@delay_between_responses = 60
						 ,@include_event_description_in = 1
						 ,@job_id = N'00000000-0000-0000-0000-000000000000'
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = N'Error Number 823'
								 ,@operator_name = N'sqlturkiye_opr'
								 ,@notification_method = 7;
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = N'Error Number 824'
						 ,@message_id = 824
						 ,@severity = 0
						 ,@enabled = 1
						 ,@delay_between_responses = 60
						 ,@include_event_description_in = 1
						 ,@job_id = N'00000000-0000-0000-0000-000000000000'
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = N'Error Number 824'
								 ,@operator_name = N'sqlturkiye_opr'
								 ,@notification_method = 7;
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = N'Error Number 825'
						 ,@message_id = 825
						 ,@severity = 0
						 ,@enabled = 1
						 ,@delay_between_responses = 60
						 ,@include_event_description_in = 1
						 ,@job_id = N'00000000-0000-0000-0000-000000000000'
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = N'Error Number 825'
								 ,@operator_name = N'sqlturkiye_opr'
								 ,@notification_method = 7;
GO

Kolay Gelsin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *