SQL Server JSON Kullanımı

SQL Server 2016 sürümü ile JSON desteğinide getirmiş oldu. JSON açılımı JavaScript Object Notation olan XML ’e benzer, programlama dilinden bağımsız uygulamalar arasında veri alışverişi yaparken kullanılan javascript tabanlı formata verilen addır.

Web veritabanlarındaki JSON kullanımı önemli ölçüde arttı. Bu yüzden JSON kullanımı oldukça önemlidir.

Genel yazımı aşağıda ki gibidir.

{
“Id”: 1,
“Name”: “Yusuf”,
“SurName”: “Kahveci”,
“Email”: “[email protected]
}
Var olan tablomuzda ki veriyi JSON tipinde almak istediğimizde , sorgu sonuna  For Json Path  ifadesini yazmanız gerekmektedir.
Örneğin oluşturduğumuz örnek tabloya 3 kayıt ekledik ve SELECT çektiğimizde aşağıda ki gibi sonuç dönmektedir.
 • Demo tablo Create Scripti :
CREATE TABLE demoJSON
(
  Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  Name NVARCHAR(200),
  SurName NVARCHAR(200),
  Email NVARCHAR(200)

)
 • Demo Tablo Insert Script :
INSERT INTO demoJSON VALUES ('Yusuf','Kahveci','[email protected]')
INSERT INTO demoJSON VALUES ('Yaşar','Kahveci','[email protected]')
INSERT INTO demoJSON VALUES ('Alex','Frough','[email protected]')
 • Demo tablomuza SELECT çekelim .
select * from demoJSON

Şimdi ise bu verileri JSON tipinde alalım.

select * from demoJSON
FOR
    JSON PATH

Sorgumuzun sonucu aşağıda ki gibi JSON dönmektedir.

[
  {
    "Id": 1,
    "Name": "Yusuf",
    "SurName": "Kahveci",
    "Email": "[email protected]"
  },
  {
    "Id": 2,
    "Name": "Yaşar",
    "SurName": "Kahveci",
    "Email": "[email protected]"
  },
  {
    "Id": 3,
    "Name": "Alex",
    "SurName": "Frough",
    "Email": "[email protected]"
  }
]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *