SQL Operations Studio – Chart Viewer Kullanımı

Bildiğiniz üzere 15 Kasım 2017 de Microsoft SSMS (SQL Server Management Tool) in muadili olan ve Linux ve MacOS ortamlarında çalışabilen SQL Server Operations Studio (sqlops) u tanıttı ve Preview sürümünü piyasaya çıkardı. Bu Tool ile gelen güzel özelliklerden biriside Query Result ı ( Query sonucunu)  Chart Viewer ile grafik olarak gösterebilmesi.

Bu özelliği Demo ile daha net pekiştirelim ,

Demo tablomuzu oluşturalım sqltr_dbsize adında ,

-- Demo Tablomuzu oluşturuyoruz.
IF OBJECT_ID('dbo.sqltr_dbsize', 'U') IS NOT NULL
DROP TABLE dbo.sqltr_dbsize
GO
CREATE TABLE dbo.sqltr_dbsize
(
  Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY Clustered,
  DbName [NVARCHAR](50) NOT NULL,
  Size_MB [BIGINT] NOT NULL,
  CreationDate DATE
);
GO

Daha sonra demo tablomuz olan sqltr_dbsize ‘a ay bazlı db size datamızı basıyoruz.

-- Demo tablomuza ay bazlı DB Size değerlerini basıyoruz...
INSERT INTO dbo.sqltr_dbsize
  ( 
  [DbName], [Size_MB], [CreationDate] )
VALUES
  ( 'SQLTURKIYE', 300, '2017-01-01'
),
  ( 'SQLTURKIYE', 648, '2017-02-01'
)
,
  ( 'SQLTURKIYE', 889, '2017-03-01'
)
,
  ( 'SQLTURKIYE', 1119, '2017-04-01'
)
,
  ( 'SQLTURKIYE', 1428, '2017-05-01'
)
,
  ( 'SQLTURKIYE', 1765, '2017-06-01'
)
,
  ( 'SQLTURKIYE', 2076, '2017-07-01'
)
,
  ( 'SQLTURKIYE', 2431, '2017-08-01'
)
,
  ( 'SQLTURKIYE', 2997, '2017-09-01'
)
,
  ( 'SQLTURKIYE', 3567, '2017-10-01'
)
,
  ( 'SQLTURKIYE', 4377, '2017-11-01'
)
GO

Tablomuza SELECT çekiyoruz ve datamızı kontrol ediyoruz.

select *
from dbo.sqltr_dbsize
ORDER BY CreationDate ASC

Result sekmesinde query mizin sonucunu görmekteyiz.

Daha sonra Result bölümünde en sağda bulunan icon ların en altında yer alan yukarıda ki grafik icon una tıklayarak Chart Viewer ı açıyoruz.

Chart Viewer da Chart Type ımızı seçiyoruz ve Chart ı ona göre şekillendiriyoruz. Biz örneğimizi Line olarak görmek istediğimizden query sonucumuzu Line olarak alıyoruz ve aşağıda ki ekranda da gördüğünüz üzere ay bazlı DB size çizelgemizin 11 ay içerisinde ki grafiğini çizdirmiş oluyoruz.

 

Bu şekilde sonuşlarımızı Chart Viewer ile görsel okunur hale getirebiliyoruz.

Genel anlamda SQL Operations Studio yu tanımanız ve diğer özelliklerini öğrenmeniz için SQL Server Operation Studio (Örnekli) makalemi okuyunuz.

Kolay Gelsin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *