SQL Server Veritabanı Sorgulama Eğitim Paketi

Eğitimimiz kısa bir zaman sonra Udemy.Com üzerinden yayınlanacaktır. 

 

 

SQL Server Veritabanı Sorgulama Eğitim Paketi İçeriği 

A.SQL Server’a Giriş

 • A.1.SQL Server Mimarisi
 • A.2.SQL Server Management Studio (SSMS) Tanımak

B.T-SQL Diline Hızlı Giriş

 • B.1.T-SQL İfadelerinin Sınıflandırılması
 • B.2.Temel T-SQL Elemanları
 • B.3.ResulSet Kavramı
 • B.4.Predicate Kavramı (where, having, on, check, if vs)
 • B.5.Select Deyimi

C.SELECT Deyimi ile Veri Sorgulama

 • C.1.Temel Bir Select İfadesinin Yazılması
 • C.2.Distinct ile Tekil Veri Getirmek
 • C.3.Sütun ve Tablolara Takma İsim Vermek

D.Birden Fazla Tablo ile Sorgulama Yapmak

 • D.1.JOIN Kavramı
 • D.2.Inner Join İle Sorgulama
 • D.3.Outer Join ile Sorgulama
 • D.4.Cross Join ile Sorgulama
 • D.5.Self Join Yapısı

E.Sıralama ve Filtreleme

 • E.1.Order By ile Sıralama
 • E.2.Where Yapısı ile Filtreleme
 • E.3.Sayfalama Yapmak
 • E.4.TOP Deyimi
 • E.5.Offset-Fetch Yapıları

F.SQL Server Veri Tiplerini Tanımak

 • F.1.Veri Tipleri
 • F.2.Değişken Tanımlama ve Kullanma
 • F.3.Karakter Veri Tipleri ile Çalışmak
 • F.4.Zaman ve Tarih ile Çalışmak

G.Ön Tanımlı Fonksiyonlar

 • G.1.Fonksiyon Kullanarak Sorgu Yazmak
 • G.2.Dönüştürme Fonksiyonları (Convertion)
 • G.3.Mantıksal Fonksiyonlar

H.Gruplama ve Grup Veri Üzerinde Çalışmak

 • H.1.Aggregate Fonksiyonlar ile Çalışmak
 • H.2.Group By Deyimi ve Çalışma Yapısı
 • H.3.Group By ve Having Deyimi Kullanımı
 • H.4.Cube,Rollup,Grouping_ID
 • H.5.Grouping Set

I.Alt Sorgular (Nested Query) ile Çalışmak

 • I.1.Alt Sorgularla Çalışmak
 • I.2.İlişkili (Correleated) Alt Sorgularla Çalışmak
 • I.3.Alt Sorgularda EXIST,ANY-SOME ve ALL Kullanımı

J.View Nesneleri ve Tablo İfadeleriE.1.Order By ile Sıralama

 • J.1.View Nesneleri
 • J.2.Tablo Dönen Fonksiyonların Kullanımı
 • J.3.Türemiş Tablolar (Derived Tables)

K.DML (Data Manipulation Kavramı)

 • K.1.Veritabanına Kayıt Eklemek
 • K.2.Veritabanından Kayıt Güncellemek
 • K.3.Veritabanından Kayıt Silmek

L.Stored Procedure ile Çalışmak

 • L.1.Stored Procedure Kullanarak Veri Sorgulamak
 • L.2.Stored Procedure Parametreleri ile Çalışmak
 • L.3.Stored Procedure Yaratmak

 

M.T-SQL’de Hata Yönetimi

 • M. TRY-CATCH Kullanımı
 • M. Throw Deyimi
 • M. ERROR Nesnesi ile Çalışmak

N.Temel TRANSACTION Yönetimi

 • M. Transaction Gerekliliği
 • M. BEGIN, ROLLBACK ve COMMIT Deyimleri
 • M. XACT_ABORT Kullanımı

O.Sorgu Performansını Arttırma Yöntemleri

 • O.1.Performans Artırıcı Etmenler
 • O.2.Çalıştırma Planı (Execution Plan)

 

 

One Reply to “SQL Server Veritabanı Sorgulama Eğitim Paketi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *