SQL Server vNext – Ubuntu ve Centos Install

SQL Server 2017 Versiyonunu adım adım Ubuntu 16.04 üzerine nasıl kurarızı anlatacağım.

Gereksinimler :

 • 4 GB Bellek
 • Ubuntu 16.04 yüklü olması lazım.
 • Komut kullanımı için Putty vb. kullanımı sağlayabilirsiniz.

Ubuntu Download için Tıkla …

 

Adım 1. Public Repo Key ini Import edebiliyoruz.

sudo sh -c “curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -“

Adım 2. Microsoft SQL Server Ubuntu Repository sini ekliyoruz.

sudo sh -c "echo deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/ubuntu/16.04/prod xenial main >> /etc/apt/sources.list.d/sql-server.list" 

Adım 3. Paket güncellemelerini sağlıyoruz.

sudo apt-get update 
sudo apt-get install mssql-server mssql-tools -y 

Adım 4. SQL Server Mssql yapılandırma Script ini çalıştırıyoruz.

Onay Ekranları gelecek.

 • Lisansı onaylıyoruz (yes)
 • SA parolasını belirtiyoruz
 • SQL Server servisini başlatılmasını sağlıyoruz (y)
 • Reboot işleminde otomatik  başlatmayı enable ediyoruz (y)
sudo /opt/mssql/bin/sqlservr-setup

Adım 5.  SQL server Servisini Başlatıyoruz.

systemctl status mssql-server

 

Kurulumumuzu tamamladık. Diğer yardımcı makalelerime de aşağıda ki linklerden erişebilirsiniz.

 

Kısıtlamalar : 

 

Database engine Full-text Search
Replication
Stretch DB
Polybase
Distributed Query
System extended stored procedures (XP_CMDSHELL, etc.)
Filetable
High Availability Always On Availability Groups
Database mirroring
Security Active Directory authentication
Windows Authentication
Extensible Key Management
Use of user-provided certificate for SSL or TLS
Services SQL Server Agent
SQL Server Browser
SQL Server R services
StreamInsight
Analysis Services
Reporting Services
Integration Services
Data Quality Services
Master Data Services

 

CENTOS 7 INSTALL

SQL Server 2017 Deposu Ekleyin ve Yükleyin

curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/mssql-server-2017.repo -o /etc/yum.repos.d/mssql-server-2017.repo 

curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo -o /etc/yum.repos.d/msprod.repo

yum -y install mssql-server mssql-tools unixODBC-devel

İlk Kurulumu Gerçekleştirin

/opt/mssql/bin/mssql-conf setup

Developer Edition ‘ı seçiyoruz yani 2 yi.

Lisansı YES olarak işaretliyoruz.

Aşağıdaki komut ile kurlumumuzu Check ediyoruz ve servisimizin STATU sünü sorguluyoruz.

 systemctl status mssql-server

Firewall üzerinden gerekli yetkiler veriliyor. Port vb.

firewall-cmd --add-port=1433/tcp --permanent 

firewall-cmd --reload

SQLCMD ile veritabanımıza Connect olmaya çalışıyoruz.

sqlcmd -S localhost -U SA

 

2 Replies to “SQL Server vNext – Ubuntu ve Centos Install”

  1. vNext sürümü daha yeni bir sürüm ve destekleyeceği bir çok şey içinde alt yapı hazırlıkları hılıca yapılıyor. Ne kadar sağlıklı olur sorusuna ise tabi ki şu anda ilk sürümü yayınlandı ama diğer sürümlerinde üzerine koya koya daha da zenginleşeceğinden bir kaç versiyon sonra gönül rahatlığıyla kullanılabilecek durumda olmasını bekliyoruz.

   Teşekkürler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *