SQL Server sp_special_columns

sp_spaceial_columns sistem prosedürü tabloda ki unique yani tekil (benzersiz) özelliğe sahip kolonları bildirir. Aşağıdaki örneğimizle nasıl kullanıldığını daha net aktarıyor olacağım. ÖRNEK : Veritabanımız içerisine 3 adet demo tablomuzu oluşturuyoruz aşağıda ki script ile. USE SQLTURKIYE GO CREATE TABLE Personel Devamını Oku…

SQL SERVER 2016 – DIE ( DROP IF EXISTS )

IF EXISTS ile bir SELECT sorgusuna bağlı olarak koşullu olarak istediğimiz işlemi yaptırabilme hakkına sahip olabiliriz. Yani aslında IF EXISTS ile SELECT sorgusu sonucu belirttiğimiz duruma göre işlem yaptırabilir ya da yaptırmayabiliriz. Yaptırmama içinde IF NOT EXISTS kullanırız. Örneğin ; Devamını Oku…