Ubuntu Üzerine MongoDB Kurulumu

mongodblogo_sqlturkiye

Bu yazımızın temel amacı tek node lu bir Ubuntu Server üzerine MongoDB yi nasıl kurarız onu göreceğiz. Kurulum için aşağıda ki adımları tek tek uygulayınız.

Adım 1:

Ubuntu’nun resmi paket depoları, MongoDB’nin güncel bir versiyonunu içeriyor; bu da gerekli paketleri apt kullanarak yükleyebileceğimiz anlamına geliyor.

İlk olarak, depo listelerinin en son sürümüne sahip olacak şekilde paket listesini güncelleyin:

sudo apt update

Şimdi MongoDB paketinin kendisini kurun:

sudo apt install -y mongodb

Bu komut, MongoDB sunucusu için faydalı yönetim araçlarının yanı sıra, en son MongoDB sürümünü içeren birkaç paket yükler. Veritabanı sunucusu kurulumdan sonra otomatik olarak başlatılır.

Sonra, sunucunun çalıştığını ve doğru çalıştığını doğrulayalım.

Adım 2 – Hizmeti ve Veritabanını Kontrol Etme
Yükleme işlemi MongoDB’yi otomatik olarak başlattı, ancak hizmetin başlatıldığını ve veritabanının çalıştığını doğrulayalım.

İlk önce, servisin durumunu kontrol edin:

sudo systemctl status mongodb

Bu çıktıyı göreceksiniz:

● mongodb.service - An object/document-oriented database
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mongodb.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2019-07-05 07:45:45 +03; 14min ago
     Docs: man:mongod(1)
 Main PID: 39953 (mongod)
   CGroup: /system.slice/mongodb.service
           └─39953 /usr/bin/mongod --config /etc/mongodb.conf

Sisteme göre, MongoDB sunucusu çalışıyor ve çalışıyor.

Bunu gerçekten veritabanı sunucusuna bağlanarak ve bir tanı komutu uygulayarak doğrulayabiliriz.

Bu komutu yürütün:

mongo --eval 'db.runCommand({ connectionStatus: 1 })'

Komut Çıktısı :

MongoDB shell version: 2.6.10
connecting to: test
[object Object]

Adım 3 – MongoDB Hizmetini Yönetme
MongoDB bir sistem servisi olarak kurulur, yani Ubuntu’daki diğer tüm sistem hizmetlerinin yanında standart sistem komutlarını kullanarak yönetebilirsiniz.

Hizmetin durumunu doğrulamak için şunu yazın:

sudo systemctl status mongodb

Servisi durdurmak için :

sudo systemctl stop mongodb

Servisi başlatmak için :

sudo systemctl start mongodb

Servisi Restart etmek için :

sudo systemctl restart mongodb

Varsayılan olarak, MongoDB sunucuyla otomatik olarak başlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Otomatik başlatmayı devre dışı bırakmak istiyorsanız, şunu yazın:

sudo systemctl disable mongodb

Tekrar etkinleştirmek çok kolaydır. Bunu yapmak için kullanın:

sudo systemctl enable mongodb

Kurulumlarımız başarı ile tamamlandıktan sonra mongo komutu ile Connection sağlıyoruz Server ımıza.

mongo

Var olan database leri görmek için ;

show dbs

Aktif veritabanını görüntülemek için;

db

Başka veritabanına geçmek için ;

use demo

MongoDB komutlarını listelemek için ;

db.help()

MongoDB İstatistiklerine bakmak için ;

db.stats()

Kolay Gelsin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *