Uçtan Uca Monitoring Mimarisi

prometheusGrafana_sqlturkiye

Bu yazımızda kendi monitoring sistemlerinizi kurgulayıp open-source bir alt yapı üzerine tüm sistemlerimizin monitor edeceğimiz bir yapı inşa edeceğiz.
Bu yapı inşasında time series veritabanı olan Prometheus ve dashboard için kullanacağımız Grafana teknolojilerinin kurulumlarını aktaracağım.

Kurulumlarımızı Ubuntu 16.04 üzerinde gerçekleştireceğiz.

İlk olarak Prometheus ‘un kurulum adımlarını gerçekleştirelim.

 • İlk adımda sunucuda kullancağımız ek paketlerimizi indirelim.
apt install wget
apt install vim
 • Şimdi ise , https://prometheus.io/download/ linkinde istediğiniz versiyonu indirebilirsiniz. Örneğimizde Pre-Release olan versiyonu indiriyoruz.
wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.16.0-rc.1/prometheus-2.16.0-rc.1.linux-amd64.tar.gz
 • İndirdiğimiz dosyamızı aşağıda ki komut ile açıyoruz.
tar xvzf prometheus-2.16.0-rc.1.linux-amd64.tar.gz
 • Dosyamızın içine giriyoruz.
cd prometheus-2.16.0-rc.1.linux-amd64
 • Config dosyasını açıp aşağıda ki değişiklikleri yapıyoruz. (Yapılandırma dosyamızı istediğimiz gibi ayarlıyoruz.)
vim prometheus.yml

scrape_interval ‘ı 1 sn düşürüyoruz biz örneğimizde.

global:
 scrape_interval:   1s 

static_configs ‘ide düzenliyoruz ve 9091 i de ekliyoruz. Biz genelde buraya localhost yerine IP nizi yazmanızı öneririz.

static_configs:
      - targets: ['localhost:9090', 'localhost:9091']
 • .yml dosyasını düzenledikten sonra servisi dosyamızı oluşturalım.Bunun için aşağıda ki path e gidiyoruz.
 cd /etc/systemd/system

Burada bir service dosyası oluşturalım.

 vi prometheus.service

Daha sonra aşağıda yer alan service içeriğini kendinize göre modify etmeniz gerekmektedir.

Service dosyası içeriği;

[Unit]
Description=Prometheus Service
Documentation=sqltr
After=network.target
StartLimitIntervalSec=0

[Service]
Type=simple
Restart=on-failure
RestartSec=10
ExecStart=/home/ubuntu/prometheus-2.16.0-rc.1.linux-amd64/prometheus \
--config.file /home/ubuntu/prometheus-2.16.0-rc.1.linux-amd64/prometheus.yml

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Servisi oluşturduktan sonra deamon-reload edelim.

systemctl daemon-reload

Ardından da servisimizi ayağa kaldırmaya çalışalım.

systemctl start prometheus.service

Servisin statusune bakıyoruz.

systemctl status prometheus.service

Artık servisimiz ayakta ve browser dan prometheus ‘a girebiliyor olmam lazım.

http://localhost:9090/graph

NOT : .yml dosyasını yapılandırırken static_configs bölümünde localhost yerine IP bilgisini yazmanızı önermiştim. Benim örneğimde giderken yazdığım IP bilgisi ve port ile gidiş yapıyorum.

http://<IP>:9090/graph

Şimdi ise Grafana kurulum adımlarına geçiyoruz.

Kurulum öncesi update geçiyoruz sunucumuza ;

sudo apt update

Şimdi ise Grafana gpg key i ekleyip paketleri yüklüyoruz.

sudo apt-get install -y gnupg2 curl software-properties-common
curl https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -

Grafana APT repositry i indiriyoruz.

sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"

Tekrar update geçiyoruz ve grafana yı indiriyoruz.

sudo apt-get update

sudo apt-get -y install grafana

Grafana servisini start ediyoruz.

sudo systemctl start grafana-server

Servisin statusunu kontorl ediyoruz.

sudo systemctl status grafana-server

Artık browser ‘ımızdan grafana ya giriş yapabiliriz.

http://<IP>:3000

ilk girişte user - pass bilgileri : 
user: admin
pass : admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *