Veritabanı Bazlı Transaction Sayısını Bulan Script

Son bir dakika içerisinde veritabanımız üzerindeki  transaction miktarımızı aşağıda hazırlamış olduğum script ile öğrenebilirsiniz.

Script  :

DECLARE @Start BIGINT
DECLARE @End BIGINT
SELECT
	@Start = cntr_value
FROM sys.dm_os_performance_counters
WHERE counter_name = 'Transactions/sec'
AND instance_name = 'AdvantureWorks'; -- Veritabanı Adı

WAITFOR DELAY '00:01:00'

SELECT
	@End = cntr_value
FROM sys.dm_os_performance_counters
WHERE counter_name = 'Transactions/sec'
AND instance_name = 'AdvantureWorks'; -- Veritabanı Adı
SELECT
	(@End - @Start) '1 Dakikada Gelen Toplam Transaction Sayısı'
GO

NOT : İstediğiniz süre aralığınız WAITFOR DELAY cümleciğine girip ister 10 dakika arasını ister 2 dakika vb aralıklarda gelen Transaction sayılaırnı gözlemleyebilirsiniz.

Hatta  belirli periyotlarda Job haline getirilerek SSRS üzerinden Chart larda grafiksel olarak da monitor edilebilir bu script.

Kolay Gelsin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *