Cassandra CURD Operasyonları

Reading Time: 3 minutes

Cassandra CURD Operasyonları :

A.INSERT DATA

B. UPDATE DATA

C.READ DATA

D.DELETE DATA

   A.INSERT DATA

Syntax :

INSERT INTO <tablename>
(<column1 name>, <column2 name>….)
VALUES (<value1>, <value2>….)
USING <option>

Oluşturduğumuz Personel tablosuna data basalım . (Cassandra da Tablo Oluşturma Makalem için Tıklayınız.)

Tablomuzda kayıdı kontrol etmek için SELECT attığımızda eklediğimiz kayıdın oluştuğunu görmekteyiz.

 B.UPDATE DATA

Data güncelleme işlemini UPDATE ifadesi ile gerçekleştiriyoruz.

Syntax :
UPDATE <tablename>
SET <column name> = <new value>
<column name> = <value>….
WHERE <condition>

Oluşturduğumuz örneğimizde ki tablomuzda güncelleme yapacağımızı varsayalım.

Örnek Tablomuzu Oluşturalım :

Tablomuza Data basalım;

Personel_Deneme tablomuzu kontrol edelim.

Görüldüğü üzere Personel_Deneme isimli tablomuda toplam beş adet kayıdımız bulunmakta. Bu süreçte Personel Id si 100 olan kayıdımızın E-Mail bilgisini güncellemk istiyoruz. Bu Durumda aşağıda ki UPDATe cümlemizi yazıp çalıştıralım.

Gördüğünüz üzere personel Id si 100 olan kayıdın emaili güncellenmiş oldu.

 C.READ DATA

Syntax :

SELECT FROM <tablename>

Datayı okumak için SELECT ifadesini kullanmaktayız. SELECT * ile tablo veya obje üzerinde ki tüm kolonları çekerken SELECT Column_Name1,Column_Name2… ile tablo veya obje içerisinde istediğimiz kolonları çekerek okuma işlemini gerçekleştirebiliriz.

Örnek :

Personel_Deneme tablomuzda ki tüm kayıtlarımızı çekelim.

Aşağıda sonuçta da gördüğünüz üzere tablomuzda toplam 5 kayıt ve 4 adet kolon bulunmakta ve tüm kayıtlarımızda gelmiştir.

Birde Personel_Deneme tablomuzda personel_id ve personel_name kolonlarını sadece çekelim .

Aşağıda gördüğünüz üzere çektiğimiz iki kolon bilgisi gelmiş ve Where Condition kullanmadığımız için o iki kolona ait tabloda ki tüm veriler gelmiştir.

D.DELETE DATA

Syntax :

DELETE FROM <identifier> WHERE <condition>;

Tablomuzda herhangi bir veriyi silme işlemine yarar. WHERE bloğu ile sileceğiniz datanın şartını belirterek o türde ki dataları tablonuzdan silebilrisiniz. DELETE ifadesinde WHERE bloğu kullanmaz iseniz tüm tabloyu silmeye başlar.

NOT: Tüm tabloyu sileceğiniz işlemlerde daha hızlı gerçekleşmesi için TRUNCATE ifadesini kullanmanızı tavsiye ederim. TRUNCATE makelem için tıklayınız.

ÖRNEK :

Personel_Deneme tablomuzda Personel Id si 103 olanı silelim.

DELETE ifademizi çalıştıktan sonra tablomuzu kontrol edelim.

Personel Id leri kontrol ettiğiniz de 103 numaralı Personel Id li kayıdın olmadığını görmektesiniz. Aynı zamanda tablomuzda toplam 5 kayıdımız vardı bu sorgumuzda toplam gelen kayıt sayımıza baktığımızda da data silme işleminin gerçekleştiğini teyid etmiş bulunmaktayız.

Kolay Gelsin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *