DB üzerindeki Tüm View leri Refresh leyen Script

Aşağıda hazırladığım script ile DB üzerinde ki tüm View leri Refresh leyebilirisniz.

<Database_Name> : Buraya işlem yapacağınız veritabanı adını yazıyorsunuz.

Aşağıda ki bölümde ilk etapta oluşan scripti görmek istiyorsanız SELECT ifadesini aktif EXEC i comment leyiniz.

–EXEC (@sqlTrexec)
SELECT @sqlTrexec

USE <Database_Name>
GO
DECLARE @sqlTrexec NVARCHAR(MAX)=''
SELECT @sqlTrexec = @sqlTrexec + 'EXEC sp_refreshview ''' + name + '''; 
'
FROM sys.objects AS syso
WHERE syso.type='V'
EXEC (@sqlTrexec)
--SELECT @sqlTrexec

Kolay Gelsin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *