MySQL Wait_TimeOut Parametresi

MySQL in en önemli parametrelerinden bir tanesi ve genel sistemlerde bu tarz idle connection lardan dolayı cok fazla sıkıntı yaşanmakta. Bu parametre yi sisteme göre SET ederek askıda kalan işlemleri kapatılmasını sağlar.

 Kısaca , Idle olarak kalan mysql bağlantılarının otomatik olarak kapatılması için geçmesi gereken süredir. 300 saniye optimum değer olarak belirlenebilir.

Sisteminizde var olan değeri sorgulamak isterseniz ;

SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE "wait_timeout";              

my.cnf dosyasında bunu değiştirmek isteidğimizde ise ;

sudo vi /etc/my.cnf
[mysqld]
interactive_timeout=300
wait_timeout=300

Teşekkürler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *