PowerShell Disk Size Report

PowerShell Scriptleri ile SQL Server sunucumuzun üzerinde yer alan disklerin size raporlarını çektiğimiz scripti paylaşıyorum ve aşağıda örnek Demosu yer almaktadır.

NOT : Remote Server olarak bağlantı sağlayabileceğiniz script hazırladım.

Free Size Script :

Get-WmiObject Win32_logicaldisk -ComputerName SQLTURKIYE `
| Format-Table DeviceID, `
@{Name="Drive Size(GB)";Expression={[decimal]("{0:N0}" -f($_.size/1gb))}}, `
@{Name="Drive Free Space(GB)";Expression={[decimal]("{0:N0}" -f($_.freespace/1gb))}}, `
@{Name="Drive Free pct";Expression={"{0,6:P0}" -f(($_.freespace/1gb) / ($_.size/1gb))}} `
-AutoSize 

Bu şekilde başka sonuculara da bu script ile bağlantı kurup tüm SQL sunucularınız da ki Disk Size raporlarınızı belirli periyotlar ile auto e-mail ile mail attırıp inceleyebilirsiniz.

 

Kolay Gelsin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *