SQL SERVER 2016 – DIE ( DROP IF EXISTS )

IF EXISTS ile bir SELECT sorgusuna bağlı olarak koşullu olarak istediğimiz işlemi yaptırabilme hakkına sahip olabiliriz. Yani aslında IF EXISTS ile SELECT sorgusu sonucu belirttiğimiz duruma göre işlem yaptırabilir ya da yaptırmayabiliriz. Yaptırmama içinde IF NOT EXISTS kullanırız.

Örneğin ;

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.triggers WHERE name = 'SQLtrProductInsert')
DROP TRIGGER SQLtrProductInsert

2016 CTP 3 ile artık DIE özelliği direkt olarak hayatımıza girmiş oldu.

Örneğin yukarıda IF EXISTS ile Trigger ‘ımız varsa sildiğimiz Scripti artık ;

DROP TRIGGER IF EXISTS SQLtrProductInsert

bu şekilde kullanılabilir.

DIE ‘yi kullanabileceğimiz ;

<

AGGREGATE PROCEDURE TABLE
ASSEMBLY ROLE TRIGGER
VIEW RULE TYPE
DATABASE SCHEMA USER
DEFAULT SECURITY POLICY VIEW
FUNCTION SEQUENCE
INDEX SYNONYM

 

ALTER TABLE ile kullanım örneği ;

  • ALTER TABLE DROP COLUMN IF EXISTS
  • ALTER TABLE DROP CONSTRAINT IF EXISTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *