SQL Server 2016 SP 1 ile Gelen CREATE ve ALTER Özelliği

SQL Server 2016 SP1 ile hayatımıza giren yeni CREATE ve ALTER ifadesi çoğu yerde kullandığımız Varsa Sil yeni oluştur  gibi IF bloklarını  ortadan kaldıracak gözüküyor.

İfadeyi İnceleyecek olur isek ; Aşağıda var olan bir sp_ yi oluşturmaya çalıştık ve gördüğünüz üzere hata aldık.

USE [SQLTURKIYE]
GO
CREATE PROC [dbo].[SQLTr_Demo]
AS
BEGIN
Select Top 100 * FROM [dbo].[Objects]
END

GO


Var olan bir Procedure ‘ü yeniden oluşturmaya çalıştığımız için hata aldık.

Yeni ifademizi kullandığımızda ise sp_ miz de ise güncelleme gerçekleştiğini görmektesiniz.

USE [SQLTURKIYE]
GO
CREATE OR ALTER PROC [dbo].[SQLTr_Demo]
AS
BEGIN
Select Top 100 * FROM [dbo].[Objects]
END

GO

Kolay Gelsin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *