SQL Server ‘da Kayıdın Fiziksel Konumunu Buluruz ?

Reading Time: 4 minutes

Bu gün yer vereceğimiz yazının ana mantığı Db ‘miz üzerinde tuttuğumuz verinin Fiziksel konumunu nasıl ve ne şekilde bulabiliriz sorusunu cevaplamak olacaktır.

İlk önce işlem yapacağımız Test veritabanımızı oluşturuyoruz.

 

 

 

1

 

Birinci kayıt için incelediğimizde ;

File_Id=1,

Page_Id=281,

Slot_Id=0

değerlerine sahiptir.

Burada {6189a1005e4f6dc613b8beb03d694ce50f0902974162d6a7dea944a970422cc9}{6189a1005e4f6dc613b8beb03d694ce50f0902974162d6a7dea944a970422cc9}lockers{6189a1005e4f6dc613b8beb03d694ce50f0902974162d6a7dea944a970422cc9}{6189a1005e4f6dc613b8beb03d694ce50f0902974162d6a7dea944a970422cc9} komutu ile bu veriye erişebiliyoruz. SQL Server 2008 ile hayatımıza giren {6189a1005e4f6dc613b8beb03d694ce50f0902974162d6a7dea944a970422cc9}{6189a1005e4f6dc613b8beb03d694ce50f0902974162d6a7dea944a970422cc9}physloc{6189a1005e4f6dc613b8beb03d694ce50f0902974162d6a7dea944a970422cc9}{6189a1005e4f6dc613b8beb03d694ce50f0902974162d6a7dea944a970422cc9} komutu ise HEX değer döndürmektedir. Aynı işlemi HEX değer olarak görmek istediğimizde ise ;

2

Hex kolonunun ilk 4 Byte ‘ının kombinasyonu Page_Id değerini, sonraki 2 Byte ‘ının kombinasyonu File_Id değerini, esn sonda ki 2 Byte ‘ının kombinasyonu ise Slot_Id değerini verir.

T-SQL kodu ile bu verilere aşağıda ki Script ile detaylandırabiliriz.

 

3

SQL Server 20008 ile hayatımıza giren {6189a1005e4f6dc613b8beb03d694ce50f0902974162d6a7dea944a970422cc9}{6189a1005e4f6dc613b8beb03d694ce50f0902974162d6a7dea944a970422cc9}physloc{6189a1005e4f6dc613b8beb03d694ce50f0902974162d6a7dea944a970422cc9}{6189a1005e4f6dc613b8beb03d694ce50f0902974162d6a7dea944a970422cc9} komutunun ürettiği Hex değerini  sys.fn_physloccracker() fonksiyonu ile de çözümleyebiliriz.

 

4

 

 

Bu şekilde eriştiğimiz File_Id,Page_Id ve Slot_Id verilerini kullanarak Page yapısnı inceleyebiliriz.

Page yapısnı incelemek için DBCC Page komutunu kullanacağız.

 

DBCC PAGE ({dbid|dbname}, pagenum [,print option] [,cache] [,logical])

 

Page_Id : Veritabanı Id bilgisi veya Veritabanı adı ..

Page_Id : Page Id bilgisi

Print Option : Bu seçenek 0,1,2, ve 3 değerlerini almaktadır. Bunlar içerik detaylarını görüntüleme  seçenekleridir.

 

Bu komutu kullanarak Page yapısını detaylı bir şekilde inceleyebiliriz.

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *