SQL Server Database Full Backup Script

Merhaba Arkadaşlar ,

Bugün sizlere Instance ‘ımızın üzerinde yer alan tüm veritabanlarının Full Backup ‘larını aşağıda hazırladığım Script ile nasıl alırız bunu göreceğiz.

Sistem veritabanlarımız hariç Full Backup Scriptimizde…

Backup Script

/***** SQL Türkiye *******/
/*************
-- Backup Alma Scripti
-- Açıklama : Aşağıda hazırlamış olduğum script ile Instance üzerinde ki DB 'lerimizin Full Backup 'larını alabiliriz.
       Aldığımız Backup 'ların formatları DBName_WWWsqlturkiye_YYYYDDMM.bak
-- Created By : Yusuf KAHVECİ
-- Create Date : 05.09.2014
************/


DECLARE @DB_Name VARCHAR(50); 
DECLARE @Path VARCHAR(256); 
DECLARE @File_Name VARCHAR(256); 
DECLARE @File_Date VARCHAR(20); 

 
SET @Path = 'D:\2012\BACKUP\SQLTR\';
  -- Backup 'larınızı alacağınız Path bilginizi buraya Giriniz ... 

 
SELECT @File_Date = CONVERT(VARCHAR(20), GETDATE(), 112);
 -- Backup'larımızın Formatına ekleyeceğiniz tarih bilgisi Formatını belirleyebilirsiniz.
-- Ben Tarih Formatımı YYYYMMDD olarak atadım.

 
DECLARE sqltr_cursor CURSOR
FOR
  SELECT name
  FROM  master.dbo.sysdatabases
  WHERE  name NOT IN ( 'master', 'model', 'msdb', 'tempdb' );
 -- exclude these databases

 
OPEN sqltr_cursor;  
FETCH NEXT FROM sqltr_cursor INTO @DB_Name;  

 
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN  
    SET @File_Name = @Path + @DB_Name + '_WWWsqlturkiyeCOM_' + @File_Date
      + '.BAK'; 
    BACKUP DATABASE @DB_Name TO DISK = @File_Name; 

 
    FETCH NEXT FROM sqltr_cursor INTO @DB_Name;  
  END;  

 
CLOSE sqltr_cursor;  
DEALLOCATE sqltr_cursor;

Scriptimizi EXECUTE ettikten sonra belirlediğimiz Path ‘i kontrol ettiğimizde :

sqltrbackupfile

İyi Çalışmalar.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *