SQL Server – Db Properties ve DB Owner Change Operation

Bu makalemizin amacı , Veritabanlarımız hakkında bilgi almak ve daha sonra Veritabanlarımızın DB Owner ‘lığını sa kullanıcına nasıl atarız onu görmektir.

master.dbo.sysdatabases sistem View ı ile Db miz hakkında bu View üzerinden detaylı bilgi edinebiliriz.

SELECT name, suser_sname(sid), convert(nvarchar(11), crdate),dbid, cmptleve
FROM master.dbo.sysdatabases

db bilgilerini sp_helpdb  sistem procedure ü ile de elde edebiliriz.

EXEC sp_helpdb

Db mizen Owner lığını değiştirmek istediğimizde ise ki biz mesela ‘sa’ kullanıcına atamak istiyoruz. Auto db bazlı EXEC edeceğimiz scripti hazırlayan dynamic scriptimiz ,

SELECT 'USE ' + name + '; EXEC sp_changedbowner ''sa'';' 
FROM master.dbo.sysdatabase

NOT : owner lıiığı sp_changedbowner sp is ill değiştiriyoruz.

NOT : Compability Level alanında 140 değerini görüyorsunuz. Bu SQL Server 2017 versiyonunda DB lerimiz koşuyor demektir.

Kolay Gelsin…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *