SQL Server FileGroup ReadOnly Yapmak

Production sistemimizde veritabanımız birden fazla filegroup a sahip ve bir file group var ki üzeirnde 5 TB data var ve hiç bir türlü yazma işlemi artık gerçekleşmiyor. Bu tür filegroup larımızı Read-Only moda çekebiliriz. Peki bu bize ne gibi avantaj sağlar ? Bu tarz FileGroup larımız var ise ReadOnly e çekip bir kere backupını almamız yeterli olacka ve Backup politikamızda büyük hızlanma ve storage da yer kazanımımız oluşacaktır.Yani sadece read-write olan FileGrouplarımızın Backup ları alınacaktır.

Database File Gropumuzu ReadOnly yapmak istediğimiz de Management Studio üzerinden aşağıda ki gibi yapabiliriz.

İlk adımda veritabanı üzerine gelip sağ tıklıyoruz ve Proparties sekmesine tıklıyoruz.. (Şekil 1.0)

Daha sonra açılan Database Proparties penceresinde FileGroups sekmesine tıklıyoruz ve Read Only yapacağımız FileGroups un üzerine giderek Read-Only tabını seçiyoruz.

Seçme işleminden sonra Script tabına basıp yapacağımız işlemin scriptinin oluşmasını sağlıyoruz. (Şekil 2.0)

Veritabanımız üzerinde aktif sessionlarımız mevcut ise bize izin vermeyecektir. O yüzden aşağıda Script buıtonuna basarak oluşan scriptin üstüne ve altına ekledğim ALTER DATABASE cümleciklerini ekleyerek çalıştırmanız gerekmektedir. Tabi bu süreci Prod ortamlarınızda yapmayınız ilk etapta.

Script :

USE [SQLTR]
GO
ALTER DATABASE [SQLTR] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
GO
declare @readonly bit
SELECT @readonly=convert(bit, (status & 0x08)) FROM sysfilegroups WHERE groupname=N'ARCHIVE'
if(@readonly=0)
	ALTER DATABASE [SQLTR] MODIFY FILEGROUP [ARCHIVE] READONLY
GO
USE [master]
GO
declare @readonly bit
SELECT @readonly=convert(bit, (status & 0x08)) FROM sysfilegroups WHERE groupname=N'ARCHIVE'
if(@readonly=0)
	ALTER DATABASE [SQLTR] MODIFY FILEGROUP [ARCHIVE] READONLY
GO
ALTER DATABASE [SQLTR] SET MULTI_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
GO

 

One Reply to “SQL Server FileGroup ReadOnly Yapmak”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *