SQL Server sp_special_columns

sp_spaceial_columns sistem prosedürü tabloda ki unique yani tekil (benzersiz) özelliğe sahip kolonları bildirir.

Aşağıdaki örneğimizle nasıl kullanıldığını daha net aktarıyor olacağım.

ÖRNEK :

Veritabanımız içerisine 3 adet demo tablomuzu oluşturuyoruz aşağıda ki script ile.

USE SQLTURKIYE
GO
CREATE TABLE Personel (
	Personel_Id INT UNIQUE
   ,Personel_Name VARCHAR(100)
)
GO
CREATE TABLE Customer (
	Customer_ID INT PRIMARY KEY
   ,Customer_Name VARCHAR(100)
)
GO
CREATE TABLE Product (
	Product_ID INT
   ,Product_Name VARCHAR(100)
)
GO

Tablolarımızı oluşturduktan sonra , tablolarımız üzerinde sistem prosedürümüz olan sp_special_columns ‘ı EXEC ediyoruz.

EXEC sp_special_columns Personel
EXEC sp_special_columns Customer
EXEC sp_special_columns Product

Sonucu inceliyoruz ,

Ekran görüntüsünü incelediğimizde Personel ve Customer tablolarımızda unique kolonlarımızn olduğunu sp_special_columns sp si ile görmüş oluyoruz. Fakat Product tablomuzda benzersiz bir alan bulunmadığını sonuç gelmemesinden anlıyoruz.

 

Bu tarz sistem sp lerini tablolarda ki unique liği kontrol edeceğiniz zaman kullanmanız size daha hızlı ve daha pratik aynı zamanda yazacağınız genel tarama query lerinde daha performns tarafında ivme kazandıracaktır.

İyi Çalışmalar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *