SQL Server sp_tables ve sp_columns System Procedure

Reading Time: 1 minute

sp_tables :  Bu sistem prosedürü bulunduğumuz ortamda ki Tablo ve VIEW leri listeler.

Kullanımı ise ;

sp_tables [ [ @table_name = ] ‘name’ ]

[ , [ @table_owner = ] ‘owner’ ]

[ , [ @table_qualifier = ] ‘qualifier’ ]

[ , [ @table_type = ] “type” ]

[ , [@fUsePattern = ] ‘fUsePattern’];

Sistem Prosedürüne gönderilen parametrelerle istediğimiz türdeki Tablo ve VIEW leri listeleyebiliriz.

Örnek :

AdventureWorks2016 veritabanı içerisinde dbo schema sının altında yer alan tablo veya view leri  listelemk  istediğimizi belirtiyoruz.

Aşağıda ki örneğimizde ise HumanResources schema sı altında yer alan tablo ve view ları listeliyoruz.

NOT : bu sp ‘yi direkt parametresiz çalıştırdığımız da o DB içerisind eki tğm system view ve tabloları da dahil listelemketedir. sp_tables olarak.

sp_columns : Parametre aldığı nesnenin kolonları ile ilgili detaylı bilgiyi listeler.

sp_columns [ @table_name = ] object
[ , [ @table_owner = ] owner ]
[ , [ @table_qualifier = ] qualifier ]
[ , [ @column_name = ] column ]
[ , [ @ODBCVer = ] ODBCVer ]

ÖRNEK :

HumanResources schemasının altında yer alan Department tablosunun kolonları ile iligli bilgileri listelemek istediğimizde ,

dbo schema sı altında ki Personel tablomuzu sorguladığımızda ise kolon özellikleri de aşağıda ki gibidir.

 

İyi Çalışmalar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *