SQL Server sp_tables ve sp_columns System Procedure

sp_tables :  Bu sistem prosedürü bulunduğumuz ortamda ki Tablo ve VIEW leri listeler.

Kullanımı ise ;

sp_tables [ [ @table_name = ] ‘name’ ]

[ , [ @table_owner = ] ‘owner’ ]

[ , [ @table_qualifier = ] ‘qualifier’ ]

[ , [ @table_type = ] “type” ]

[ , [@fUsePattern = ] ‘fUsePattern’];

Sistem Prosedürüne gönderilen parametrelerle istediğimiz türdeki Tablo ve VIEW leri listeleyebiliriz.

Örnek :

USE AdventureWorks2016;
GO
EXEC sp_tables @table_name = '{6189a1005e4f6dc613b8beb03d694ce50f0902974162d6a7dea944a970422cc9}'
			  ,@table_owner = 'dbo'
			  ,@table_qualifier = 'AdventureWorks2016';  AdventureWorks2016 veritabanı içerisinde dbo schema sının altında yer alan tablo veya view leri listelemk istediğimizi belirtiyoruz.

AdventureWorks2016 veritabanı içerisinde dbo schema sının altında yer alan tablo veya view leri  listelemk  istediğimizi belirtiyoruz.

Aşağıda ki örneğimizde ise HumanResources schema sı altında yer alan tablo ve view ları listeliyoruz.

USE AdventureWorks2016;
GO
EXEC sp_tables @table_name = '{6189a1005e4f6dc613b8beb03d694ce50f0902974162d6a7dea944a970422cc9}'
			  ,@table_owner = 'HumanResources'
			  ,@table_qualifier = 'AdventureWorks2016';

NOT : bu sp ‘yi direkt parametresiz çalıştırdığımız da o DB içerisind eki tğm system view ve tabloları da dahil listelemketedir. sp_tables olarak.

EXEC sp_tables

sp_columns : Parametre aldığı nesnenin kolonları ile ilgili detaylı bilgiyi listeler.

sp_columns [ @table_name = ] object
[ , [ @table_owner = ] owner ]
[ , [ @table_qualifier = ] qualifier ]
[ , [ @column_name = ] column ]
[ , [ @ODBCVer = ] ODBCVer ]

ÖRNEK :

HumanResources schemasının altında yer alan Department tablosunun kolonları ile iligli bilgileri listelemek istediğimizde ,

USE AdventureWorks2016;
GO
EXEC sp_columns @table_name = N'Department'
			   ,@table_owner = N'HumanResources';  

dbo schema sı altında ki Personel tablomuzu sorguladığımızda ise kolon özellikleri de aşağıda ki gibidir.

USE SQLTURKIYE
GO
EXEC sp_columns @table_name = N'Personel'
			   ,@table_owner = N'dbo';

 

İyi Çalışmalar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *